Ana Sayfaya Dönüş

AKM HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

22.07.2010

Atatürk Kültür Merkezi Haziran 2008 tarihinden itibaren yaklaşık iki buçuk yıldır “tadilat yapılacağı” gerekçesiyle kapalı bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu nedenle sanat faaliyetlerine ara verdirilmiştir.

Bu süreçte, kentsel sit alanında kalan ve 1. grup tescilli bina olan Atatürk Kültür Merkezi ’nin 2863 sayılı yasa, yönetmelik, yönerge, ilke kararları ve kararların devamlılığı ilkelerine aykırı olarak 24.12.2008 gün ve 2268 sayılı kararla Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan avan projenin iptal edilmesi amacıyla Kültür Sanat Sen tarafından açılan davada; İstanbul 9. İdare Mahkemesi bilirkişi incelemesi sonucunda Atatürk Kültür Merkezinin yıkım ve tadilat çalışmalarını yasaya ve mevzuata aykırı bularak iptal etmiştir.

Bu süre içerisinde yapılan tadilat ve onarım çalışmaları sonucunda Atatürk Kültür Merkezi tahrip olmuş ve kullanılamaz durumda bırakılmıştır. Bunun sonucu olarak söz konusu yerde sanat çalışmaları icra edilemez hale gelmiş ve sanat çalışmalarının yapılması için İstanbulun çeşitli yerlerinde kiralık mekanlar tutularak ayrıca kamu zarara uğratılmıştır. Bunun yanı sıra Atatürk Kültür Merkezinin kapalı olması nedeniyle İstanbul halkı Opera , Bale , Tiyatro , Koro, Topluluklar ve Orkestra temsillerinden yoksun kalmıştır.

2863 sayılı yasanın 10. Maddesi gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı bizzat kendi idaresinde olan tescilli yapının korunmasına ilişkin tedbirleri almakla sorumlu olduğundan yapılan onarım işinde denetim görevini yerine getirmemiş ve yasa hükümlerini ihlal etmiştir.

Atatürk Kültür Merkezi tadilatı ile ilgili anılan iptal kararından sonra Bakanlık tarafından söz konusu projenin revize edildiği yapının tamiri ve tadilatı için yeni projelerin hazırlanarak Bakanlıkça onaylandığı ve 05.05.2010 tarihinde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına gönderildiği bilinmektedir. Ancak ajans süresinin 31.12.2010 tarihinde sona ereceğini belirterek bu bahane ile tadilat için gerekli olan ödeneği sağlamamakta ve henüz görev süresi dolmamasına rağmen bu yasal sorumluluğu yerine getirmemektedir.

Tahrip olmuş ve kullanılamaz hale gelmiş olan Atatürk Kültür Merkezi’nin koruma ilkelerine uygun olarak onarımının bir an önce yapılıp, kültür ve sanat etkinlikleriyle İstanbul halkının hizmetine açılması gerekmektedir. Halen yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre bu onarım için kaynak aktarmakla görevlendirilmiş olan bir tüzel kişiliğin kaynak aktarmamasının yasal bir dayanağının olması gerekir. Henüz yasal süresi dolmadan Ajansın bunu ileri sürerek bu görevi yerine getirmekten kaçınması keyfi bir karardır.

Yukarıda anılan gerekçelerle bizler demokratik kitle örgütleri ve meslek kuruluşları olarak; iki buçuk yıldır binanın onarımının yasalara ve koruma ilkelerine uygun bir şekilde bir an önce yapılması ve İstanbul halkının yeniden AKM’de kültür ve sanatla buluşması amacıyla vermekte olduğumuz mücadelenin devamı olarak, Atatürk Kültür Merkezi onarımında ihmali ve kusuru olanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz…

Kamuoyumuza saygıyla duyurulur.


Kültür Sanat-Sen
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
TOBAV
TOMEB
İstanbul Kültür Forumu
Özerk Sanat Konseyi
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Türkiye Yazarlar Sendikası
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği
Türkiye Tiyatrolar Birliği
Haber Sen
Pen Yazarlar Derneği
Heykeltıraşlar Derneği
Sinema Emekçileri Sendikası
Sinema Eserleri Meslek Birliği
Senaryo Yazarları Derneği
Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı